Column Drinkwater en zorgplicht 

Auteur mr. D. Korsse
Verschenen in Waterspiegel, nummer 4, oktober 2016
Rechtsgebied Milieurecht
Titel Column Drinkwater en zorgplicht

In het omgevingsrecht wordt steeds meer gebruik gemaakt van zorgplichten. Een voorbeeld van zo’n zorgplicht is artikel 2 van de Drinkwaterwet, waarin ‘bestuursorganen’ wordt opgedragen ‘zorg te dragen’ voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Een ander voorbeeld is artikel 1.6 van de nog in werking te treden Omgevingswet.

Download artikel