Noot bij Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:544 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatierecht)

Auteur mr. W.J.E. van der Werf
Verschenen in Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), september 2017, Nr. 9, TvAR 2017/5892, UDH:TvAR/14485
Instantie Hoge Raad
Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:544 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatierecht)


Vraag of bouwrijp maken van grond door overheid, met het oog op realisering van het werk door een andere partij dan de overheid, moet worden weggedacht.

Download artikel