Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963 (Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw in strijd met de geldende bestemming niet mogelijk met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9)

Auteur mr. S.T.J. Olierook
Verschenen in Bouwrecht (BR), juni 2018, Afl. 6, BR 2018/46
Instantie Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtsgebied Omgevingsrecht
Titel Noot bij ABRvS 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963 (Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw in strijd met de geldende bestemming niet mogelijk met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9, van bijlage II van het Bor.)

Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw in strijd met de geldende bestemming niet mogelijk met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9, van bijlage II van het Bor.

Download artikel