Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2023 (Toezeggingen, vertrouwensbeginsel, gerechtvaardigd vertrouwen, uitlatingen wethouder)

Auteur mr. N. van Triet
Verschenen in Bouwrecht (BR), juni 2018, Nr. 6, BR 2018/43
Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Rechtsgebied Aansprakelijkheid en schade, Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2023 (Toezeggingen, vertrouwensbeginsel, gerechtvaardigd vertrouwen, uitlatingen wethouder)

Noch de wethouder, noch de gemeenteambtenaar heeft aan de bewoners toezeggingen gedaan dat de kavelprijzen niet zouden dalen. De bewoners hebben er redelijkerwijs dan ook niet op hebben mogen vertrouwen dat de kavelprijzen niet zouden dalen en hebben geen recht op schadevergoeding. Er is geen sprake van een schending van het vertrouwens- of gelijkheidsbeginsel.

Download artikel