Noot bij EHRM 10 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC004376817 (Wet Verbod Pelsdierhouderij. Eerste Protocol. EVRM art. 1. EVRM, art. 13, art. 14)

Auteur mr. W.J.E. van der Werf
Verschenen in Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart 2018, nr. 3, TvAR 2018/5919, UDH:TvAR/14816
Instantie Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij EHRM 10 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC004376817 (Wet Verbod Pelsdierhouderij. Eerste Protocol. EVRM art. 1. EVRM, art. 13, art. 14)

Onderhavig arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) betreft het slotstuk van de langslepende procedure tussen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders en een groep nertsenhouders (hierna: NFE) tegen de Staat. Na eerder bij arresten van het Gerechtshof Den Haag (d.d. 10 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3025 , TvAR 2016/5825, m.nt. W.J.E. Van der Werf en M.J.W. Timmer) en de Hoge Raad (d.d. 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2888 , TvAR 2017/5870, m.nt. M.J.W. Timmer) in het ongelijk te zijn gesteld, heeft de NFE nu ook bij het EHRM nul op het rekest gekregen. Het EHRM heeft de klacht van de NFE niet-ontvankelijk verklaard, omdat de klacht volgens het EHRM kennelijk ongegrond is.

Download artikel