Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086 (Openbaarmaking inspectiegegevens op website Inspectie SZW. Asbestovertredingen)

Auteurs Mrs. D.A.C. Slump, G.T.J.M. Jurgens en R.J. Koopman
Verschenen in Bouwrecht (BR), november 2017, Nr. 11, BR 2017/95
Instantie Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086 (Openbaarmaking inspectiegegevens op website Inspectie SZW. Asbestovertredingen)

De Inspectie SZW maakt op basis van haar beleid enkele inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen openbaar op haar website. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat art. 8 lid 1 WOB 1992 een voldoende grondslag biedt om de in de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen genoemde gegevens openbaar te maken. Deze inspectiegegevens zijn volgens de Afdeling zonder twijfel aan te merken als informatie over de uitvoering van beleid. Ook staat vervolgens buiten twijfel dat het belang van een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob vooronderstelt, met openbaarmaking van deze gegevens is gediend.

Download artikel