Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2784 (Toepassing artikel 2.21 Wabo. Verzoek in bezwaarfase)

Auteurs mr. T.J.J. Slegers
Verschenen in

De Gemeentestem (Gst), december 2017, Afl. 7464, Gst. 2017/184

Instantie Rechtbank Noord-Nederland
Rechtsgebied Omgevingsrecht
Titel

Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2784 (Toepassing artikel 2.21 Wabo. Verzoek in bezwaarfase)

Als uitgangspunt van de Wabo heeft te gelden dat de wil van de aanvrager leidend is. Zowel in artikel 2.21 Wabo als in de wetgeschiedenis van dit artikel is niet bepaald wanneer de aanvrager een verzoek tot toepassing van dit artikel aan het bevoegd gezag dient te doen. Dit betekent dat noch de wettekst noch de bij dit artikel behorende wetsgeschiedenis eraan in de weg staat dat een aanvrager voormeld verzoek doet in de bezwaarfase. Slechts indien er sprake is van onlosmakelijk samenhangende activiteiten is artikel 2.21 Wabo niet van toepassing. In dit geval is daarvan geen sprake.

Download artikel