Noot bij Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:691 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. Verwachtingswaarde. Opvolgende plannen)

Auteurs mr. W.J.E. van der Werf
Verschenen in Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), september 2017, Nr. 9, TvAR 2017/5893, UDH:TvAR/14486
Instantie Hoge Raad
Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:691 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. Verwachtingswaarde. Opvolgende plannen)

 

Bij de bepaling van de werkelijke waarde, waaronder begrepen de verwachtingswaarde, mogen niet zonder meer alle planologische stukken waarin rekening wordt gehouden met het werk buiten beschouwing worden gelaten. Ten aanzien van elk van die planologische stukken moet worden beoordeeld of reeds sprake is van of wordt voortgebouwd op concrete plannen voor het werk waarvoor is onteigend.

Download artikel