Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 (Feitenvaststelling invorderingsbesluit. Relatie tot dwangsombesluit)

Auteurs mr. T.J.J. Slegers
Verschenen in De Gemeentestem (Gst), november 2017, Afl. 7463, Gst. 2017/169
Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechtsgebeid Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 (Feitenvaststelling invorderingsbesluit. Relatie tot dwangsombesluit)

Appellant kan een verwijzing in het kader van het dwangsombesluit naar de jurisprudentie van de Afdeling over de voor de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten geldende eisen niet baten. De daarin geformuleerde eisen zijn geen doel op zich, maar zijn bedoeld om te waarborgen dat de vaststelling in een invorderingsbesluit dat de last is overtreden en daarmee verbeurte van een dwangsom heeft plaatsgevonden, controleerbaar en juist is. Omwille van de duidelijkheid ziet de Afdeling aanleiding die eisenthans als volgt te herformuleren.

Download artikel