Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 (Art. 8:88 en 8:89 Awb. Competentieverdeling. Hoogte vergoeding leidend)

Auteurs mrs. N. Bouayad en G.C.W. van der Feltz
Verschenen in Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/88
Instantie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Rechtsgebied Aansprakelijkheid en schade, Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 (Art. 8:88 en 8:89 Awb. Competentieverdeling. Hoogte vergoeding leidend)


 

Artikel 8:89 Awb regelt de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Niet de omvang van de totale vordering is bepalend, maar de gevraagde vergoeding. Indien iemand een vergoeding van meer dan € 25.000 vraagt, dan dient de bestuursrechter zich onbevoegd te verklaren.

Download artikel