Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1584 (Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Concrete verwachtingen)

Auteurs mr. N. van Triet
Verschenen in Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/85
Instantie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1584 (Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Concrete verwachtingen)

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid heeft de aanvraag voor een standplaatsvergroting van appellant afgewezen. Appellant voert succesvol aan dat met het door het algemeen bestuur vastgestelde besluit ter zake van de standplaatsvergrotingen in combinatie met in brieven gedane mededelingen ten aanzien van de standplaatsvergroting bij hem het vertrouwen is gewekt dat zijn aanvraag zou worden toegewezen. Door de afwijzing heeft het algemeen bestuur in strijd gehandeld met het vetrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.

Download artikel