Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1434 (Vertrouwensbeginsel. Voorbehoud. Beleidswijziging)

Auteur mr. N. van Triet
Verschenen in Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/84
Instantie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1434 (Vertrouwensbeginsel. Voorbehoud. Beleidswijziging)

 

Zicob Vastgoed BV is in hoger beroep gekomen tegen de afwijzing door het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost d.d. 22 september 2014 van zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning. De Afdeling oordeelt- in tegenstelling tot de rechtbank- dat gelet op het voorbehoud dat in de brief is gemaakt, geen srpake is van concrete, ondubbelzinnige toezeggingen. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet.

Download artikel