Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1425 (Uitleg planregels. Normaal spraakgebruik)

Auteurs Mr. T.J.J. Slegers
Verschenen in Bouwrecht (BR), september 2017, Nr. 9, BR 2017/74
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening
Instantie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1425 (Uitleg planregels. Normaal spraakgebruik)


 

Vele wegen leiden naar Rome. Een zegswijze die menig jurist zal doen opveren in deze zomerperiode. Dat is mogelijk anders als men zich beseft dat deze zegswijze zich, op het eerste oog, ook laat toepassen op de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”) over de correcte interpretatie van planregels bij een bestemmingsplan. De Afdeling hanteert op dit punt diverse handreikingen. Deze handreikingen bestaan in beginsel naast elkaar. Een nadere lezing van de rechtspraak leert evenwel dat de Afdeling die handreikingen tot op zekere hoogte systematisch toepast.

Download artikel