Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946 (Vertrouwensbeginsel. Toezegging. Belangenafweging. Toerekenen toezeggingen)

Auteurs mr. N. van Triet
Verschenen in Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/86
Instantie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946 (Vertrouwensbeginsel. Toezegging. Belangenafweging. Toerekenen toezeggingen)


Het college van B&W van Overbetuwe heeft een last onder dwangsom opgelegd tot verwijdering van de paardenbak van appellant. Appellant beroept zich op een (schriftelijk bevestigd) gesprekverslag van 30 september 1998 met twee ambtenaren, op grond waarvan hij erop vertrouwde dat niet handhavend jegens hem zou worden opgetreden. De Afdeling volgt het betoog van appellant en overweegt dat de belangen van derden die zien op handhaving niet opwegen tegen de belangen van appellant. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt.

Download artikel