Noot bij Rechtbank Rotterdam 1 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6743 (Heffingsbevoegdheid precariobelasting. Gedoogplicht)

Auteurs

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in Belastingblad (BB), september 2017, Afl. 20, BB 2017/390
Rechtsgebied Belastingrecht
Instantie Rechtbank Rotterdam
Titel Noot bij Rechtbank Rotterdam 1 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6743 (Heffingsbevoegdheid precariobelasting. Gedoogplicht) 

Gemeente is niet heffingsbevoegd voor precariobelasting, omdat zij in privaatrechtelijke zin is gehouden de voorwerpen te gedogen op de door haar in erfpacht uitgegeven gemeentegrond. Deze gedoogplicht geldt ook ten opzichte van degene die in opdracht van de erfpachter een bouwplaats heeft opgericht op die grond.

Download artikel