Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:59 (Wob. Beroepshalve functioneren van ambtenaren)

Auteurs mr. M.A.J. West
Verschenen in AB Bestuursrechtspraak (AB), Afl. 37 2017, AB 2017/325
Instantie Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel

Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:59 (Wob. Beroepshalve functioneren van ambtenaren)

Deze uitspraak ziet — zoals zo vaak — op een geschil tussen een Wob-verzoeker en de korps-chef van de politie. Aan het geschil ligt een verzoek om openbaarmaking van een aantal documenten en een dvd ten grondslag, gerelateerd aan een zitting van de Klachtencommissie politieoptreden politieregio Gelderland-Zuid.

Download artikel