Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2220 (Verschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking NEN-norm. Tariefstelling)

Auteur mr. R.T. Wiegerink
Verschenen in Belastingblad (BB), augustus 2017, Afl. 18, BB 2017/347
Instantie Hof 's Hertogenbosch
Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2220 (Verschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking NEN-norm. Tariefstelling)

 

Aanslag niet ontvangen. Verschoonbare termijnoverschrijding. Voorlopige aanslag kan niet worden geconverteerd in definitieve aanslag. Bekendmaking NEN-norm. Normblad geen cruciaal onderdeel heffingsmaatstaf. Tariefstelling niet onredelijk of willekeurig.

Download artikel