Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6822 (Bevoegdhedenovereenkomst. Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting)

Auteur mr. N. van Triet
Verschenen in Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/60
Instantie Hof Arnhem- Leeuwarden
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening
Titel Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6822 (Bevoegdhedenovereenkomst. Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting)

 

Tussen de gemeente Wageningen en appellant is een koopovereenkomst gesloten op grond waarvan, volgens appellant, op de gemeente een resultaatsverplichting rust om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. De koopovereenkomst spreekt namelijk van een ‘garantie’. Het hof oordeelt dat de garantie slechts ziet op een inspanningsverplichting van de gemeente om haar best te doen een nieuw bestemmingsplan tot stand te laten komen. Daarbij wijst het hof onder andere naar de bevoegdheden van het college van B&W en de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan, welke bevoegdheidsverdeling zich in de regel verzet tegen een resultaatsverplichting.

Download artikel