Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 4 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1913 (Grafrechten. Dubbelgraf)

Auteur mr. R.T. Wiegerink
Verschenen in Belastingblad (BB), juli 2017, Afl. 16, BB 2017/311
Instantie Hof ’s-Hertogenbosch
Rechtsgebied Belastingsrecht
Titel Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 4 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1913 (Grafrechten. Dubbelgraf)

 

Ten onrechte tweemaal grafrechten geheven voor dubbelgraf. Bij overlijden in 2008 voldane grafrechten betroffen het gehele dubbelgraf, zodat bij ingebruikname van de resterende plaats in dat graf in 2015 niet nogmaals grafrechten voor dat gebruik mogen worden geheven.

Download artikel