Noot bij Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1195 (Overheidsaansprakelijkheid. Niet-nakomen toezegging. Formele rechtskracht. Samenhangcriterium)

Auteur mr. N. van Triet
Verschenen in Bouwrecht (BR), mei 2017, Nr. 5, BR 2017/42
Instantie Rechtbank Den Haag
Rechtsgebied Aansprakelijkheid en schade
Titel Noot bij Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1195 (Overheidsaansprakelijkheid. Niet-nakomen toezegging. Formele rechtskracht. Samenhangcriterium)

 

Een familiebedrijf stelt de gemeente Katwijk aansprakelijk voor het niet nakomen van toezeggingen. De rechtbank oordeelt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door het niet-nakomen van de toezeggingen (i) uit 2005 om medewerking te verlenen aan het bouwplan; en (ii) de bollenschuur niet als monument aan te wijzen. De rechtbank past het arrest Overzee/Zoeterwoude toe en bepaalt, gelet op het CSQN-verband tussen de niet-nakoming en de gemiste kans op verwezenlijking van het bouwplan, de schade op een percentage van 50%.

Download artikel