Noot bij Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1174 (Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbindend)

Auteurs mr. G.C.W. van der Feltz en mr. R.T. Wiegerink
Verschenen in Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), augustus 2017, Nr. 8, TBR 2017/130
Instantie Hoge Raad
Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1174 (Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbindend)

 

Arrest gewezen op het beroep in cassatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam te Rotterdam tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 7 september 2016, nrs. BK-15/01025 en 15/01026, op het hoger beroep van de heffingsambtenaar alsmede het incidentele hoger beroep van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam (nrs. ROT 14/1911 en ROT 14/1912) betreffende de ten aanzien van belanghebbende geheven leges.

Download artikel