Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Stuiting door invorderingsbeschikking)

Auteur mr. R. Olivier
Verschenen in Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/58
Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Stuiting door invorderingsbeschikking)

 

De ABRvS overweegt dat het niet reageren op een verzoek om uitstel van betaling niet betekent dat ook daadwerkelijk uitstel van betaling is verleend en de verjaringstermijn is gestuit. Daarbij neemt de ABRvS in aanmerking dat uit art. 4:94 lid 3 Awb voortvloeit dat uitstel van betaling bij beschikking moet worden verleend, hetgeen in dit geval niet is gebeurd. Voor zover het college stelt dat het binnen één jaar na de dag waarop de dwangsommen zijn verbeurd, een invorderingsbeschikking heeft genomen, geldt dat, zoals de ABRvS eerder heeft overwogen in de uitspraak van 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1203, een invorderingsbeschikking de verjaring niet stuit.

Download artikel