Noot bij EHRM 19 januari 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD003237712 (Onteigening. Verlies reëel gebruiksgenot. Verlies vergunning en productiemiddelen. Geen compensatie. Geen ‘fair balance’)

Auteur

mr. J.A.M.A. Sluysmans

Verschenen in European Human Rights Cases (EHRC), mei 2017, Afl. 5, EHRC 2017/84
Instantie Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Rechtsgebied Grondverwerving en grondexploitatie
Titel Noot bij EHRM 19 januari 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD003237712 (Onteigening. Verlies reëel gebruiksgenot. Verlies vergunning en productiemiddelen. Geen compensatie. Geen ‘fair balance’)

 

Klager exploiteerde een steengroeve, welke exploitatie op zeker moment onmogelijk werd gemaakt door de onteigening van een deel van de groeve ten behoeve van infrastructurele werken. Klager ontving weliswaar een vergoeding voor de waarde van de onteigende gronden, maar niet ook voor de waardevermindering van het overblijvende en de bijkomende schade, in het bijzonder veroorzaakt door de gefnuikte verdere exploitatie en de daaruit voortvloeiende noodzaak het bedrijf naar elders te verplaatsen. Het achterwege blijven van een vergoeding van die schade leidt volgens het EHRM tot een verstoring van de ‘fair balance’. Daar doet niet aan af dat klager er al bij aanvang van de exploitatie rekening mee moest houden dat die exploitatie op enig moment zou moeten eindigen vanwege voornoemde infrastructurele werken.

Download artikel