Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:92 (Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last)

Auteur mr. T.J.J. Slegers
Verschenen in Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/31
Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:92 (Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last)

 

De Afdeling oordeelt dat ten tijde van de handhavingsbeslissing van het college van B&W er (wel) een concreet zicht op legalisatie bestond via de verlening van de omgevingsvergunning bouwen voor de illegale berging/wagenloods op het perceel. Dit had het college van B&W ambtshalve dienen te beoordelen op basis van een deugdelijk onderzoek. Tevens oordeelt de Afdeling dat de aan appellanten opgelegde last disproportioneel uitpakt. Deze strekt verder dan noodzakelijk om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden.

Download artikel