Herplaatsing binnen de groep

Auteurs Mr. R. Olivier en mr. J.P. Wiewel
Verschenen in SDU Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP), maart 2017, Nr. 2, TAP 2017/67
Rechtsgebied Arbeidsrecht
Titel Herplaatsing binnen de groep

 

De regels over de herplaatsingsverplichting zijn sinds inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (‘WWZ’) per 1 juli 2015 opgenomen in artikel 7:669 BW en de Ontslagregeling. Hoewel deze bepalingen relatief nieuw zijn, overweegt de minister dat de herplaatsingsverplichting al voor invoering van de WWZ en de nieuwe Ontslagregeling geldend recht was.Inmiddels moet de praktijk deze regels over herplaatsing toepassen. Deze regels blijken zeker niet altijd eenvoudig toepasbaar. Zo is onduidelijk hoe de herplaatsingsverplichting eruitziet als (de onderneming van) de werkgever deel uitmaakt van een groep.

Uit de eerste jurisprudentie over dit onderwerp lijkt te volgen dat de herplaatsingsverplichting is verzwaard. In dit artikel gaan wij daarom eerst in op de vraag wanneer en in hoeverre herplaatsing binnen de groep verplicht is. Na een korte beschrijving van het wettelijk kader, zullen wij de tekst, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur over de herplaatsingsverplichtingen binnen een groep bespreken. Vervolgens zullen wij beschouwen hoe sinds de invoering van de WWZ in de rechtsspraak invulling wordt gegeven aan de herplaatsingsverplichting en welke problemen dit met zich meebrengt voor de praktijk. Daarna volgt een betoog voor een minder strikte uitleg van de herplaatsingsverplichting.

Download artikel