Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2537 (Omgevingsvergunning. Exploitatieovereenkomst. Vertrouwensbeginsel)

Auteur mr. M.A.J. West
Verschenen in De Gemeentestem (Gst), januari 2017, Afl. 7449, Gst. 2017/10
Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2537 (Omgevingsvergunning. Exploitatieovereenkomst. Vertrouwensbeginsel) 

Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen. Beroep op exploitatieovereenkomst, aankoopvoorwaarden en rechten uit het voorheen geldende bestemmingsplan. Vertrouwensbeginsel niet geschonden. (Goeree-Overflakkee)

Download artikel