Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2680 (Dwangsom. Ex-nunctoetsing in bezwaar. Deugdelijke motivering)

Auteur mr. M.A.J. West
Verschenen in De Gemeentestem (Gst), februari 2017, Afl. 7450, Gst. 2017/24
Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening
Titel

Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2680 (Dwangsom. Ex-nunctoetsing in bezwaar. Deugdelijke motivering)

 

Oplegging last onder dwangsom strekkende tot sloop wegens bouwen zonder omgevingsvergunning. Ex-nunctoetsing in bezwaar. Geen sprake meer van een overtreding. Niet onderkend door het college. Besluit op bezwaar berust niet op een deugdelijke motivering. (Hollands Kroon)

Download artikel