Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140 (Wob. Belanghebbende bij verstrekking. Geheimhouding op grond van Gemeentewet)

Auteur Mr. M.A.J. West
Verschenen in AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 2 2017, AB 2017/11
Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechtsgebied Algemeen bestuursrecht
Titel

Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140 (Wob. Belanghebbende bij verstrekking. Geheimhouding op grond van Gemeentewet) 

Verzoek om openbaarmaking van documenten is tevens verzoek om opheffing van op die documenten rustende geheimhouding in de zin van de Gemeentewet. Wob-verzoeker is belanghebbende bij verzoek om opheffing van die geheimhouding.

Download artikel