Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen notificatie was ontvangen van bekendmaking via MijnOverheid

Auteur

R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad 2022/231

Rechtsgebied Bestuursprocesrecht
Titel Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen notificatie was ontvangen van bekendmaking via MijnOverheid

Bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat sprake was van verschoonbare termijnoverschrijding (art. 6:11 Awb). Belanghebbende had geen notificatie ontvangen van bekendmaking via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Download artikel