Noot bij Rb. Limburg 30 maart 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:2460 (De beslistermijn voor een aanvraag om wijziging of intrekking van een natuurvergunning is acht weken)

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht, JM 2022/82

Rechtsgebied Milieurecht
Titel Noot bij Rb. Limburg 30 maart 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:2460 (De beslistermijn voor een aanvraag om wijziging of intrekking van een natuurvergunning is acht weken)

Deze enkelvoudige uitspraak van de rechtbank Limburg is om twee redenen geselecteerd. Ten eerste voor het oordeel van de rechtbank over de beslistermijn die van toepassing is op een verzoek tot wijziging en/of intrekking van een natuurvergunning. Ten tweede voor de overkoepelende thematiek dat natuurorganisaties door intrekkingsverzoeken te doen feitelijk het stikstofbeleid bepalen.

Download artikel