Handreiking klachtenafhandeling bij aanbesteden

Auteur

mr. M.S. Houweling & mr. B.T. Tonino

Verschenen in

Vastgoedrecht, VGR 2022/2

Rechtsgebied Aanbestedingsrecht
Titel Handreiking klachtenafhandeling bij aanbesteden

Als vervolg op het ‘Maatregelenpakket ter verbetering van de rechtsbescherming bij aanbesteden’ (afgekondigd bij Kamerbrief van Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 12 februari 2021) is op 17 februari 2022 de ‘Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden’ gepubliceerd. Deze handreiking is opgesteld om aanbestedende diensten te stimuleren een onafhankelijk klachtenloket in te richten en een klachtenregeling op te stellen. De ‘Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden’ geeft voorschriften voor onder meer de klacht, het klachtenloket, de klachtenprocedure, de in- en externe verantwoording van het klachtenloket en de mogelijke samenwerking tussen aanbestedende diensten bij klachtafhandeling.

Het primaire doel van de Handreiking betreft – volgens de opstellers – om aanbestedende diensten te stimuleren een onafhankelijk klachtenloket op te zetten, althans deze te verbeteren. In deze bijdrage geven we achtergrond bij de Handreiking, analyseren wij de inhoud hiervan mede op basis van de 3e Herziening van de Gids Proportionaliteit (geldend per 1 januari 2022) en doen wij enkele aanbevelingen.

Download artikel