Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2021

Auteur

Mr. C.M. Bergman & mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), maart 2022, afl. 6, BB 2022/104

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2021

In deze jaarlijkse kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden, die dit jaar voor de twaalfde keer in Belastingblad verschijnt, worden de belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak van het afgelopen jaar voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien. De kroniek bestaat grotendeels uit een bespreking van de arresten die de Hoge Raad in 2021 heeft gewezen. Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor een onderverdeling naar onderwerp. We beginnen de kroniek met het formele recht (onderdeel 2). Daarna volgt een bespreking van uitspraken en arresten met betrekking tot de Wet WOZ en de onroerendezaakbelastingen (onderdeel 3). Tot slot gaan wij in op een aantal andere heffingen waaronder parkeerbelasting, rioolheffing en omzetbelasting (onderdeel 4).

Download artikel