Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:98287 (Normaal maatschappelijk risico. Toepassing kortingsmethode bij niet voorzienbare uitloop werkzaamheden. Hof stelt hoogte van kortingspercentage zelf vast.)

Auteur

mr. D. Krijvenaar

Verschenen in

Bouwrecht (BR), februari 2022, afl. 2, BR 2022/15

Rechtsgebied Bouwrecht
Titel Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:98287 (Normaal maatschappelijk risico. Toepassing kortingsmethode bij niet voorzienbare uitloop werkzaamheden. Hof stelt hoogte van kortingspercentage zelf vast.)

De provincie Gelderland heeft in het kader van het project ‘N840 Leuth-Kekerdom’ de provinciale weg een aantal maanden afgesloten. De N840 is de vaste toegangsweg naar appellante en de afsluiting zorgt voor een (tijdelijke) omzetdaling. Appellante dient een nadeelcompensatieverzoek bij de provincie in. In navolging van een ingewonnen deskundigenadvies wijst de provincie het verzoek af. De tijdelijke inkomensderving steeg niet uit boven het normale ondernemersrisico. De rechtbank heeft de vordering tot vergoeding van de door appellante vanwege de wegafsluiting geleden schade afgewezen. Het hof wijst wel een vergoeding toe. Het hof vindt de toepassing van een drempel ter bepaling voor het antwoord op de vraag in hoeverre schade boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgt niet in de rede liggen. De kortingsmethode kan volgens het hof wel worden toegepast. Het door de provincie gehanteerde kortingspercentage wordt voor een gedeelte van de schadeperiode door het hof op 10% in plaats van 25% vastgesteld.

Download artikel