Noot bij Rb. Rotterdam 16 juli 2021 (Onroerende zaak is terecht betrokken in de heffing OZB als ‘niet-woning’, omdat nog geen aanvang was gemaakt met bouwwerkzaamheden op het perceel. Gelijkheidsbeginsel is niet geschonden.)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), juli 2021, BB 2021/342

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Rb. Rotterdam 16 juli 2021 (Onroerende zaak is terecht betrokken in de heffing OZB als ‘niet-woning’, omdat nog geen aanvang was gemaakt met bouwwerkzaamheden op het perceel. Gelijkheidsbeginsel is niet geschonden.)

Onroerende zaak is terecht betrokken in heffing onroerendezaakbelasting als ‘niet-woning’, omdat nog geen aanvang was gemaakt met bouwwerkzaamheden op het perceel. Gelijkheidsbeginsel is niet geschonden, omdat niet in meerderheid van de gevallen juiste wetstoepassing achterwege is gebleven.

Download artikel