Noot bij Afdeling Bestuursrecht Raad van State 10 februari 2021 (Een na afloop van de verjaringstermijn betaalde dwangsom is onverschuldigd betaald.(Utrecht))

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Gemeentestem (Gst.), juni, afl. 7532, Gst. 2021/69

Rechtsgebied Bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling Bestuursrecht Raad van State 10 februari 2021 (Een na afloop van de verjaringstermijn betaalde dwangsom is onverschuldigd betaald)

De verjaring van de bevoegdheid tot invordering is niet tijdig gestuit. Dat appellante op 29 maart 2019 de verschuldigde dwangsommen heeft betaald, brengt, anders dan het college betoogt, niet met zich dat van verjaring geen sprake meer is. De bevoegdheid tot invordering was op dat moment reeds verjaard, zodat de verbeurde dwangsommen niet meer bij appellante konden worden ingevorderd. Appellante heeft op 29 maart 2019 daarom onverschuldigd betaald.

Download artikel