Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:175

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), mei, afl. 7511, JM 2021/72

Rechtsgebied Bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:175

Volgens appellanten is de melkvee- en varkenshouderij feitelijk al gestopt en zijn de stallen niet meer geschikt voor gebruik als dierenverblijf, maar volgens de Afdeling is de huidige feitelijke situatie niet van belang bij het bepalen van de referentiesituatie.

Download artikel