Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 6 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3274 (Uitstelverzoeken voor zitting worden gemotiveerd afgewezen na belangenafweging. Erfgenaam is geen belanghebbende bij WOZ-beschikking)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB) , mei 2021, afl. 11, BB 2021/206

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 6 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3274 (Uitstelverzoeken voor zitting worden gemotiveerd afgewezen na belangenafweging. Erfgenaam is geen belanghebbende bij WOZ-beschikking)

 

Uitstelverzoeken voor zitting worden gemotiveerd afgewezen na belangenafweging. Erfgenaam is geen belanghebbende bij WOZ-beschikking die dateert van jaar voor van overlijden van de erflater. Omstandigheid dat WOZ-beschikking slechts naar gemachtigde wordt verzonden leidt niet tot verschoonbare termijnoverschrijding.

Download artikel