Noot bij HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:505 (Bij Covid-zitting verdient gebruik tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen de voorkeur boven telefoonverbinding)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), mei 2021, BB 2021/193

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:505 (Bij Covid-zitting
verdient gebruik tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen de
voorkeur boven telefoonverbinding)

 

Bij Covid-zitting verdient gebruik tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen de voorkeur boven telefoonverbinding. Eisen van een goede procesorde en art. 6 EVRM vereisen gebruikmaking door partijen van gelijkwaardige tweezijdige elektronische communicatiemiddelen. Gemotiveerd uitstelverzoek noopt tot belangenafweging.

Download artikel