Nieuw maatregelenpakket rechtsbescherming aanbestedingsrecht: een doekje voor het bloeden of het juiste midden?

Auteur

mr. M.S. Houweling, mr. B.T. Tonino

Verschenen in

Vastgoedrecht (VGR), april 2021, nr. 2, VGR 2021/2

Rechtsgebied Vastgoedrecht
Titel Nieuw maatregelenpakket rechtsbescherming aanbestedingsrecht: een doekje voor het bloeden of het juiste midden?


Bij Kamerbrief van 12 februari 2021 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna ‘de Staatssecretaris’) een maatregelenpakket afgekondigd ter – zo schrijft de Staatssecretaris –verbetering van de rechtsbescherming (hierna ‘de Kamerbrief’). Deels zullen de beoogde maatregelen worden geëffectueerd via de Gids Proportionaliteit, deels via een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (hierna ‘Aw 2012’). Wanneer de Staatssecretaris beoogt het voorstel van de wetswijziging gereed te hebben, vermeldt de Kamerbrief niet.

Met deze korte bijdrage gaan wij in op de maatregelen die in de Kamerbrief zijn aangekondigd, toetsen wij de juridische houdbaarheid van de maatregelen en doen wij - waar mogelijk - aanbevelingen. Wij zijn overwegend positief over de voorgenomen wijzigingen. Met name de professionalisering van de klachtafhandeling en de opschorting van de inschrijftermijn gedurende de klacht, zullen in een behoefte van marktpartijen voorzien. Desondanks zien wij wel praktische knelpunten, waar het de financiële en personele capaciteit van aanbestedende diensten, speciale sectorbedrijven en de CvAE betreft om klachten tijdig en zorgvuldig af te handelen. Daarnaast zien wij maar beperkt de toegevoegde waarde van een extra vernietigingsgrond. Die maatregel lijkt niet tot het beoogde doel te leiden

Download artikel