Noot bij Rechtbank Rotterdam 5 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1800 (Leges omgevingsvergunning vanwege extra welstandstoets zijn verschuldigd, omdat aanpassing bouwplan noopte tot die extra toets. Vergeefs beroep op vertrouwensbeginsel)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), mei 2021, afl. 9, BB 2021/168

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Noot bij Rechtbank Rotterdam 5 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1800 (Leges omgevingsvergunning vanwege extra welstandstoets zijn verschuldigd, omdat aanpassing bouwplan noopte tot die extra toets. Vergeefs beroep op vertrouwensbeginsel)

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente terecht extra leges heeft geheven voor de extra welstandstoets die nodig was om het plan van X om de woning te verduurzamen te beoordelen.

X vraagt een omgevingsvergunning aan voor het isoleren van het dak van zijn woning en het aanbrengen van een lateiconstructie in de dragende binnenmuur. In geschil is de hoogte van de legesaanslag voor deze aanvraag.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente terecht extra leges heeft geheven voor de extra welstandstoets die nodig was om het plan van X om de woning te verduurzamen te beoordelen. X heeft op advies van de welstandscommissie het bouwplan aangepast. Hoewel het in de ogen van X wellicht om kleine aanpassingen ging, maakten deze aanpassingen een nieuwe beoordeling door de welstandscommissie noodzakelijk. De welstandscommissie heeft het plan daarna ook daadwerkelijk opnieuw moeten toetsen. Dit blijkt ook uit het feit dat X het aangepaste bouwplan opnieuw heeft moeten wijzigen. De extra leges zijn terecht. X beroept zich tevergeefs op het vertrouwensbeginsel. De aanvraag uit 2017 waarin geen extra leges verschuldigd waren, is niet vergelijkbaar. Het beroep van X is ongegrond.

Download artikel