Noot bij Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:276 (Namens ontbonden vennootschap ingesteld hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken toereikende machtiging)

Auteur

mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), aflevering 8, BB 2021/152

Rechtsgebied Bestuursprocesrecht
Titel Noot bij Hof Amsterdam 16 februari 2021,ECLI:NL:GHAMS:2021:276 (Namens ontbonden vennootschap ingesteld hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken toereikende machtiging)

In deze zaak gaat het in hoger beroep om de vraag of de rechtbank belanghebbende terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het ingestelde hoger beroep door een ontbonden vennootschap is niet-ontvankelijk omdat er geen toereikende machtiging is overgelegd om namens eiseres beroep in te stellen en omdat het griffierecht volgens de rechtbank niet volledig is betaald. Voor geen van beide verzuimen is gebleken van een verschoonbare reden.

Download artikel