Noot bij Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1543 (Gemeente Bergen/X)

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020, p. 728 - 738

Rechtsgebied Privaatrecht
Titel Noot bij Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1543 (Gemeente Bergen/X)

 

Het gaat in deze onteigeningszaak in cassatie voornamelijk erom of bij winbare bodembestanddelen als uitgangspunt heeft te gelden dat het voordeel dat de onteigenaar geniet als gevolg van de aanwezigheid van deze winbare bodembestanddelen, bij helfte moet worden verdeeld tussen de onteigenaar en de onteigende.

Download artikel