Het recht van erfpacht: historie en actualiteit

Auteur

mr. W.J.E. van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020, p. 671 - 678

Rechtsgebied Privaatrecht
Titel Het recht van erfpacht: historie en actualiteit

 

Het recht van erfpacht is geen rustig bezit. Hoewel de regeling in boek 5 BW compact is, blijven in de juridische praktijk regelmatig vragen over uitleg van rechtsregels en over de waardering bij erfpacht terugkeren. In deze bijdrage zal kort stil worden gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het recht van erfpacht. Daarna zal worden ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak. Hoewel de meeste rechtspraak over erfpacht betrekking heeft op de stedelijke erfpacht, zal tevens worden ingegaan op de ontwikkelingen die relevant zijn voor agrarische of zgn. ‘groene’ erfpacht. De focus ligt enerzijds op een aantal thema’s die regelmatig terugkeren in deze rechtspraak en anderzijds op de meest interessante jurisprudentie uit de afgelopen jaren.

Download artikel