Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2020

Auteur

Mr. C.M. Bergman & mr. R.T. Wiegerink

Verschenen in

Belastingblad (BB), februari, afl. 6, BB 2020/123

Rechtsgebied Belastingrecht
Titel Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2020

 

In deze jaarlijkse kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden, die alweer voor de elfde keer in Belastingblad verschijnt, worden de belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak van het afgelopen jaar voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien. De kroniek bestaat grotendeels uit een bespreking van de arresten die de Hoge Raad in 2020 heeft gewezen. Wederom is gekozen voor een onderverdeling naar onderwerp. Allereerst wordt ingegaan op het formele recht (onderdeel 2), waarin ook de gevolgen van de coronapandemie voor de rechtspraak kort aan bod komen. Daarna volgt een bespreking van de arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de Wet WOZ (onderdeel 3). Tot slot wordt er ingegaan op een aantal andere heffingen (onderdeel 4).

Download artikel