Noot bij HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Toepassing gelijkheidsbeginsel bij gronduitgifte)

Auteur

W.J.E. van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch recht, TvAR 2021/8079

Rechtsgebied Privaatrecht
Titel Gelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte

Onderhandse uitgifte van grond door overheden gebonden aan het gelijkheidsbeginsel. Overheden moeten transparant zijn over verkoopproces en eerlijke selectiecriteria opstellen, zodat elk serieuze kandidaat kan meedingen naar de verkoop.

Download artikel