Noot bij RvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 (De minister heeft geen goede verklaring gegeven voor het verschil in uitkomst tussen de AERIUS Calculator en het SRM2-rekenmodel)

Auteur

R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/40

Rechtsgebied Milieurecht
Titel Noot bij RvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 (De minister heeft geen goede verklaring gegeven voor het verschil in uitkomst tussen de AERIUS Calculator en het SRM2-rekenmodel)

 

Bij het berekenen van de stikstofuitstoot op beschermde natuurgebieden heeft de minister gebruikgemaakt van het rekenmodel SRM2 in de AERIUS Calculator. De AERIUS Calculator is het programma dat overheden gebruiken bij onder meer tracébesluiten. Het SRM2-rekenmodel in dit programma gaat uit van een zogenoemde afkap voor verkeer. Hierbij wordt stikstofuitstoot van verkeer dat terechtkomt op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen in de berekeningen. Dit wijkt af van de berekeningen die de AERIUS Calculator maakt voor andere bronnen van stikstofuitstoot zoals veehouderijen of scheepvaart. Daarbij wordt zo’n afkap niet gebruikt en kan op veelgrotere afstanden worden berekend waar stikstof terechtkomt. In deze tussenuitspraak oordeelt de Afdeling dat de minister geen goede verklaring heeft gegeven voor dit verschil.

Download artikel