Inschrijven op een aanbesteding met twee groepsentiteiten; voorkom een ernstige beroepsfout!

Auteur

mr. M.S. Houweling & mr. B.T. Tonino

Verschenen in

Vastgoedrecht (VGR), januari, nr. 1, VGR 2021-1

Rechtsgebied Vastgoedrecht
Titel Inschrijven op een aanbesteding met twee groepsentiteiten; voorkom een ernstige beroepsfout!

In veel aanbestedingsprocedures – met name in de GWW-sector – is het mogelijk om met meerdere groepsentiteiten van een concern in te schrijven. Logischerwijs verhoogt dit de kans om als concern in de prijzen te vallen en de opdracht gegund te krijgen. Echter, er zijn ook risico’s. Indien uit de inschrijvingen van de groepsentiteiten zou kunnen blijken dat er sprake is van afstemming, dan ligt het risico van uitsluiting op de loer op grond van het begaan van een ernstige beroepsfout, dit op de voet van art. 2.87 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw 2012). Afstemming tussen groepsentiteiten over de inschrijvingen bij een aanbestedingsprocedure kan kwalificeren als concurrentievervalsing. Dat een aanbestedende dienst een beroep kan doen op de uitsluitingsgrond van een ernstige beroepsfout, kan worden voorkomen door als concern de compliance op een juiste wijze in te richten. Wat de uitsluitingsgrond van de ernstige beroepsfout behelst, op welke wijze een inschrijver zijn betrouwbaarheid kan aantonen en hoe aan de hiervoor bedoelde compliance vorm kan worden gegeven, staat in dit artikel centraal.


Download artikel