Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell

Auteur

mr. T.J.J. Slegers & mr. J.C. Borman

Verschenen in

Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, NTE 2021 nr. 4

Rechtsgebied Energierecht
Titel Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 mei 2021, over de benodigde inspanningen van Shell voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Vanuit zowel natuurwetenschappelijk als juridisch perspectief hebben drie gerenommeerde sprekers hun licht laten schijnen over het vonnis van de rechtbank Den Haag alsmede de impact daarvan op het (in juridische zin) tegengaan van de mondiale opwarming van de aarde.

Eerst gaf dhr. J. van den Beukel een algemene toelichting op wat emissies van olie- en gasbedrijven zijn en besprak hij de vraag of het vonnis van de rechtbank Den Haag werkelijk bijdraagt aan het tegengaan van de opwarming van de aarde (als gevolg van broeikasgassen) en klimaatverandering. Vervolgens stond dhr. prof. mr. dr. G.A. van der Veen, bezien in een internationale context, stil bij enkele interessante (grensoverschrijdende) aspecten van het vonnis van de rechtbank Den Haag. Tot slot signaleerde dhr. prof. mr. dr. A.I.M. van Mierlo enige procesrechtelijke thema’s. In deze bijdrage volgt een samenvatting van de presentaties.