Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5771 (Vabeog Amersfoort B.V./Gemeente Tiel)

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari 2021, afl.
2, TvAR 2021/8046

Rechtsgebied Onteigeningsrecht
Titel Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5771
(Vabeog Amersfoort B.V./Gemeente Tiel)

 

Na cassatie in deze onteigeningszaak stelt het hof hieronder alsnog vast dat Vabeog als gevolg van de onteigening van haar terrein in de gemeente Tiel geen recht heeft op een vergoeding door die gemeente van €63.000 wegens kosten van de aankoop van een vervangend terrein. Voor nader deskundigenonderzoek ziet het hof onvoldoende aanleiding. Vabeog hield de onteigende percelen weliswaar aan als een duurzame belegging maar had naar het oordeel van het hof de transactiekosten van € 63.000 ook gemaakt indien er geen onteigening was uitgesproken. Vabeog moet een deel van het voorschot op de schadeloosstelling aan de Gemeente terugbetalen. Haar beroep op verrekening daarvan met een schadevergoeding die zij heeft op de Gemeente wordt afgewezen omdat de hoogte van die tegenvordering onduidelijk is.

Download artikel