Willem van der Werf
T+31 70 31 31 058
F+31 70 31 31 060
M+31 6 537 811 79
Evanderwerf@feltz.nl

VCARD CV LinkedIn

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Willem van der Werf

Partner

Willem van der Werf studeerde civiel en internationaal recht in Leiden en Heidelberg (D). Hij treedt vaak op voor en tegen overheden. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, onteigeningen, gemeentelijk voorkeursrecht en erfpacht. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent werkzaam voor diverse onderwijsinstituten.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem van der Werf De Q-Koorts: lessen voor de toekomst Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Willem van der Werf Hoge Raad, 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming) Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Willem van der Werf Noot bij: Hoge Raad, 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:765 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2016, nr. 12 TvAR 2016/5858
Willem van der Werf ‘De crisisjaren’, in: Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Ontei J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 97-108.
Willem van der Werf 'De oorlogsjaren en de wederopbouwperiode’, in: Behoeden en vergoeden. Een gesch J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 109- 131.
Willem van der Werf Onteigenen met de Omgevingswet Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2016, Nr. 6, TvAR 2016/6
Willem van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2011-2016 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/4
Willem van der Werf Noot bij: Hoge Raad, 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:531 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/5834
Willem van der Werf Noot bij: Hof Den Haag, 10 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3025 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), januari 2016, Nr. 1, TvAR 2016/5825
Willem van der Werf Noot bij: Hoge Raad, 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:523 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2015, Nr. 12, TvAR 2015/5819
Willem van der Werf Actualiteiten rechtspraak erfpacht Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), september 2015, nr. 9, LTB 2015/35
Willem van der Werf Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:108 Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), Nr. 9, TBR 2015/153
Willem van der Werf Noot bij: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2 Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), augustus 2015, Nr. 8, TBR 2015/129
Willem van der Werf Noot bij: Hoge Raad 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:523 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei 2015, Nr. 5, 5805
Willem van der Werf Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland VvOR / CROW preadvies, nr. 2